โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 363 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไปให้นักเรียนและผู้สนใจได้เรียนรู้ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา