โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รร.เทศบาล 6 จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ รร.เทศบาล 6 จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจากโรงเรียนเทศบาล 6 ในการเป็นวิทยากรในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านปฏิบัติการพื้นฐานสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  โดยกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิศวกรรมโยธา 4.0, กิจกรรมสนุกคิด สนุกทำ กับ ชุดทดลอง PLC, กิจกรรมเรียนรู้เครื่องมือวัดละเอียดและกิจกรรมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ให้การต้อนรับ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา