โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2023-08-05

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI ให้กับบุคลากร
เสาร์ 5 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

                      วันที่ 5 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป, ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป, ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ และอาจารย์อัจฉราภรณ์  ชัยนันทนาพร มาเป็นวิทยาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา