โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-05-02

ประกวดราคาการทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนประมาณ 17,000 คน โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการประกันภัย โดยมีสำนักงานหรือสำนักงานตัวแทนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้)ผู้สนใจติดต่อขอยื่นราคาได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานพยาบาลและส่งเสริมสุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พร้อมเดินหน้าสนับสนุน BCG Model ลำปาง หนุน การพัฒนา อุตสาหกรรมจากไผ่และครั่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 30 เมษายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจากไผ่และครั่งของจังหวัดลำปาง และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด โดยมีคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams (ประจำเดือนพฤษภาคม)
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (เวลา 10:00 – 12:00 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/3qLmIyk --------------------------------------------- หัวข้อ : การใช้ฐานข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 (เวลา 15:00 – 16:30 น.) ช่องทางลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม : https://bit.ly/333rrmL --------------------------------------------- ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่)
จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่)     ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา