โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-12-17

คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

            คณะบุคคลเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้  - นายวุฒิชัย จงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส  Area Manag... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าจับมือกลุ่มราชมงคลส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมภาคอุตสาหกรรมต่อยอดสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุม "กลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)" โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา วันที่ 17 ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา