โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-12-07

สถาบันมีวันนี้เพราะพี่ช่วยสร้าง รก.อธิการบดี ดึงศิษย์เก่าช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมช่วยกันพัฒนาเดินหน้ามหาวิทยาลัย
อังคาร 7 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมหารือกับผู้แทนของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่าร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา            ผู้ช่วยศาสต... >> อ่านต่อ


รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เปิดกิจกรรม Design Thinking ชวนประชาคมราชมงคลล้านนา ร่วมกันพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
อังคาร 7 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม Design Thinking (กระบวนการการคิดในเชิงออกแบบ) ภายใต้ “โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ” ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดขึ้นโดย สำนักเคเอกซ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย  ประจำเดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 7 ธันวาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย  ประจำเดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา