โลโก้เว็บไซต์ 2021-10-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-10-07

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำกรอบแผนแม่บท ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่  7  ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิระพงศ์  ลือชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมอุตสาหการ, อาจารย์เอกวัฒน์  ญาณะวงษา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา, อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงเดือนเพ็ญ  มะโนเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำกรอบแผนแม่บท และคณะทำงานกา... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดองค์กฐินเพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาสเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนการจัดไป 6 เขตพื้นที่ ซึ่งในปีนี้ดำเนินการโดย มทร.ล้านนา น่าน           จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างวัตถุถาวรใช้... >> อ่านต่อ


U2T ตำบลดอยงาม จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                   โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ “U2T” ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้โปรแกรมทำบัญชีสถาบันการเงินชุมชนสำหรับกองทุนหมู่บ้าน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลดอยงามแบบบูรณาการด้วยสินค้าเกษตรปลอดภัย “กิน อยู่ อุ่นใจ สร้างรายได้และแบ่งปัน” โดยมี อาจารย์จรัสศรี  โนมี, ดร.วรีวรรณ   เจริญรูป, ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ และอาจารย์อัจฉราภรณ์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา