โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-09-18

หลักสูตรการบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์
เสาร์ 18 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

                        วันที่ 18 กันยายน 2564 สาขาการบัญชีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการบัญชีและธุรกรรมทางการบัญชีออนไลน์ ในหัวข้อ "Digital Disruption, Digital Asset & Digital Transformation of Accounting" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการทำงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในอนาคต....                     &n... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา