โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-06-02

ขอความร่วมมือนักศึกษาปัจจุบันทุกท่านกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาปัจจุบันทุกท่าน ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการเดินทาง ผ่านทาง URL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfXHZssm5DEpevE8JzOGs1Xt6dZKCMErsvK_dcjkRyOZmEsA/viewform ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแ... >> อ่านต่อ


ขั้นตอนการเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
พุธ 2 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ช่องทางการเข้ารับชม    1. นักศึกษาใหม่ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการเข้ารับชม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา