โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-04-29

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพื่อรับมอบนโยายและแนวทางการปฏิบัติ จากนายประจญ ปรัญชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้งหารือข้อราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา