โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-12-04

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564(ปีที่ 2)
ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)         ด้วย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือของศุนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา