โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-09-24

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ 24 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอรี่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยภารกิจของนายกรัฐมนตรี และคณะในครั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภ... >> อ่านต่อ


วิจารณ์การซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อยกระดับการบริการสู่ Digital Library
พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยฯ"  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาห้องสมุด           จำนวน   1  ระบบ        สามารถวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 -29 กันยายน 2563   เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Od2aNao9c... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา