โลโก้เว็บไซต์ วิจารณ์การซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อยกระดับการบริการสู่ Digital Library | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วิจารณ์การซื้อโครงการพัฒนาห้องสมุด มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อยกระดับการบริการสู่ Digital Library

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 828 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยฯ"  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาห้องสมุด           จำนวน   1  ระบบ 

      สามารถวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 -29 กันยายน 2563

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/Od2aNao9cSbgWvk


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา