โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-08-14

สร้างเสริมประสบการณ์จากผู้เชี่่ยวชาญ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับฟังการบรรยายเรื่องแบคทีเรียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            นักศึกษารายวิชาอุทกวิทยา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องแบคทีเรียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ จาก ผศ.ดร.ภญ.ทศวรรณ จิตรวศินกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


คณาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย 
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์  พรมมี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คุณสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้าหน่วยสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชับเคลื่อนโครงการในแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย  ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา