โลโก้เว็บไซต์ 2020-04-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-04-23


ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020)                  กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา