โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-08-03

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรม mBot Starter Challenge 2019 (การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล)
เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่  3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมอบรม mBot Starter Challenge 2019 (การแข่งขันอัจฉริยะสมองกล) เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง 8-18 ปี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการต่อยอดในการเรียนอนาคตหรือชีวิตประจำวัน ณ ห้อง Innovation อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง เชียงรายที่เห็นและเชียงรายที่ควรจะเป็น
เสาร์ 3 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

              วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง เชียงรายที่เห็นและเชียงรายที่ควรจะเป็น โดยมี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมบรรยายครั้งนี้ ณ ศาลาแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา