โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-24

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

             งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม โดยโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา