โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-11-23

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าขอบคุณ มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

             ชมรมกีฬาฟุตซอลจังหวัดลพบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี นำโดยนายพรณรงค์  แย้มคำ เลขานุการชมรมกีฬาฟุตจังหวัดลพบุรี เข้ามอบกระเช้าแด่ นางรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับนักกีฬาและสถานที่พักและสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 11 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา