โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-10-07

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “จิตอาสา พัฒนาวัด” ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชาองค์การและการจัดการ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเกี่ยวกับการดูแล รักษาความสะอาดวัด อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของวัดโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้บริการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจิตอาสาอย่างยั่งยืนตลอดจนการฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำกิจกรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา