โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-09-25

โครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง ณ โรงเรียนโรงช้างวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
อังคาร 25 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                วันนี้ (25 กันยายน 2561) นักศึกษาหลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้อง ณ โรงเรียนโรงช้างวิทยาคม ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) และฝึกการเสียสละเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งเป็กิจกรรมใน... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร
อังคาร 25 กันยายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ          นักศึกษาชายที่เกิดปี2541 หรือก่อนปี2541 ที่ยังไม่เคยผ่อนผันทหาร กับมหาวิทยาลัยฯ หรือเคยผ่อนผันทหารกับสถาบันเดิม และไม่ได้เรียนวิชาทหาร ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันทหารที่มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย       ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 โดยเตรียมเอกสารดังนี้   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา