โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2018-08-15

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018”
พุธ 15 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “พัฒนางานประจำผ่านกระบวนการจัดการความรู้ RMUTL KM DAY 2018” โดยมีอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานเปิดโครงการ  และมทร.ล้านนา เชียงรายยังได้รับมอบรางวัลการบริหารงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2560  ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  รายงาน : กิ่งกานต์  สา... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ
พุธ 15 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อาจารย์นิวัฒน์ชัย  ใจคำ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาจารย์จำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา