โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-09-20

ประกาศ เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พุธ 20 กันยายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

          ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว -----------------------------------------------------------------------           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,840 บาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา