โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-08-20


โครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา โดยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายให้ค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา