โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-08-06

MG รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน
อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดกิจกรรม MG รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรม "การฝึกอบรมการทำน้ำยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา