โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-07-07

MOU โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฎิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเ... >> อ่านต่อMOU โครงการพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย&รร.เวียงป่าเป้า
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นิวัต นวลกัน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กับ นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM) ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยทางมหาวิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา