โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-30

มทร.ล้านนา ประกาศนโยบายคุณธรรมมุ่งสู่องค์กรที่มีความโปร่งใสในการบริหารงาน
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มทร.ล้านนา ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และสร้างความเชื่อมันในระบบการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายคุณธรรมฯ และเรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในในการบริหารงาน  เมื่อวันที่ 21 กุม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ถกปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ79 สถาบันการศึกษา
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ในฐานะผู้แทนสถาบันการศึกษาแม่ข่าย 17 สถาบันในภาคเหนือตอนบน (โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน) พร้อมด้วยผู้แทนจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "Show & Sha... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (30 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2560 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.ข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2560
พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (30 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอบนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยฯ และหารือข้อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา