โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-09

การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุลคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว... >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางสู่ชีวิตราชการ สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ผู้เข้าอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสอบต่อไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา