โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-07


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
อังคาร 7 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงานบริษัท สยามเอนดูเล่ จำกัด
อังคาร 7 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงานบริษัท สยามเอนดูเล่ จำกัดสามารถดาวน์ดหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบกรมประมง
อังคาร 7 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบกรมประมงสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
อังคาร 7 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การแสดงเจตจำนงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
อังคาร 7 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน >> อ่านต่อ


สภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 3/2560
อังคาร 7 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เช้าวันนี้ (7 มีนาคม 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 3/2560 ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ชร. โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีหล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา