โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-21

ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อเวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดกิจกรรมประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย หมื่นสมบัติ ปลัดอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และท่านวิทยากร ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งนำองค์กรสู่การบริหารงานที่มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา