โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-02-04

ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช
เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

          ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในด้านสาขาวิชา Information Technology และ Information and Communication จากผู้สมัครสอบทั้งหมด 484 คน จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผู้สมัครเข้ารอบสัมภาษณ์ 241 คน และผ่านการคัดเลือกทั้งหมด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา