โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-01-30

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          วันนี้ (30 มกราคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย สวัสดีปีใหม่ 2560
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (30 มกราคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา