โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-11-23

ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทำแล้ว ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ
พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทำแล้ว              ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ(ยกเว้นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ/เป็นเจ้าของกิจการ) >> อ่านต่อมทร.ล้านนา พร้อมขับเคลื่อน Innovation Incubation Center (IIC.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย รับนโยบาย Thailand 4.0
พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  กับผู้แทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPAเชียงใหม่) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา