โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

พัฒนาชุมชนอำเภอพาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเพื่อหาข้อร่วมมือโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
จันทร์ 4 มิถุนายน 2561

           วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 15.00 น. พัฒนาชุมชนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรม 2.2.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน เพื่อร่วมกันทำข้อตกลงและ TOR ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ปรีชา  พลชัย ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561
จันทร์ 28 พฤษภาคม 2561

              วันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) งานวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมชี้แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ SMART CITI และOTOP Mentor ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  รวมถึงขั้นตอนด้านเอกสารการเบิกจ่ายให้กับอาจารย์และน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ Field Day 2561
อังคาร 22 พฤษภาคม 2561

             วันนี้(22พฤษภาคม2561) เวลา 8.30 น. คลินิกเทคโนโลยี วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรา นำโดย ดร.อนนท์  นำอิน รองผู้อำนวยการกองการศึกษาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดบูธในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่  Field Day ประจำปี 2561 เพื่อแสดงนวัตกรรมและผลงานการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย อาทิ การทำแก๊สหุงต้มจากมูลสัตว์และเศษอาหาร เตาอั้งโล่ไร้ค... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับอุมศึกษาและบัณฑิตศึกษา
พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับอุมศึกษาและบัณฑิตศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html   >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชมวิชาการระดับชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561

               ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชมวิชาการระดับชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ

นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน
พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

          นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ทุน ประกอบด้วย นางสาวสาริณี  นัยติ๊บ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชี และ นางสาวณัฐธิดา  ศรีวิชัย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยได้เข้ารับทุนเมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน อาคารพีดีเอ  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 146


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา