โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานแนะแนว ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในจังหวัดแพร่
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

              วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน และเข้าเยี่ยมอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม และ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จ.แพร่ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562

                อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และไม้ยืนต้น บริเวณรอบ ๆ อาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเชียว และยังเป็นการสร้างมั่นคงทางอาหารให้กับ อาจารย์ นักศึกษา อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 350 คน และยังได้เข้าพบ อ.แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. ปี 63 ณ รร.ดอยงามวิทยาคม รร.นครวิทยาคม รร.แม่อ้อวิทยาคม และ รร.ป่าแดดวิทยาคม จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

            วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ปัญหาและข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

                วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562

            วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562
อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

                  วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดเชียงราย  ปี 2562 -2563 และสรุปผลการดำเนินการ ปี 2561-2562 ณ ห้องป... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference
จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562

               วันนี้(4 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยรองคณบดี รองผู้อำนวยการและหัวหน้างาน สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference กับ 6 เขตพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและบริหารโครงการ งบรายจ่ายอื่น ปร... >> อ่านต่อ


มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มีความประสงค์ต้องการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562

              มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มีความประสงค์ต้องการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับใบสมัครขอรับทุนตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม โทร..095-6757675 หน่วยสวัสดิการนักศึกษา ห้องพยาบาล อาคารบริหารธุริจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ดา... >> อ่านต่อ


อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานTOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019 ร่วมสมทบเข้ากองทุน เมืองไทยไร้หมอกควัน
เสาร์ 2 พฤศจิกายน 2562

              วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล พร้อมด้วยบุคลากร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019 CHIANGRAI NIGHT RUN ขอท้านักวิ่งออกมา BREAK YOUR LIMITS กับงานวิ่งที่เร้าใจที่สุด โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบเข้ากองทุน เมืองไทยไร้หมอกควัน ณ สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416) อ.เมือง จ.เชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 748


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา