โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
จันทร์ 21 สิงหาคม 2566

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ 29 กันยายน 2566
ศุกร์ 29 กันยายน 2566

             มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย” ประจำปี 2566 ณ ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ต.เจริญเมือง
ศุกร์ 29 กันยายน 2566

               มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ สำรวจบ้านผู้ยากไร้  ในพื้นที่ ต.เจริญเมือง 29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลเจริญเมือง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมการติดตามและประเมินการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2566
ศุกร์ 29 กันยายน 2566

เช้าวันนี้ (29 กันยายน 2566) งานวิชาการ กองการศึกษาเชียงราย จัดประชุมการติดตามและประเมินการทำงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยรองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยกองการศึกษา เชียงราย พร้อมคณะกรรมการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดี ปาปะใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการกับนายอำเภอพาน
ศุกร์ 29 กันยายน 2566

              มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการกับ นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอพาน เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ  งานสานประเภณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิทยบริการฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ใน อ.พาน
อังคาร 26 กันยายน 2566

          26 กันยายน 2566 มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย นำร่อง 5 หลังคาเรือน โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลสันกลาง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เป็นองค์ประธานสงฆ์ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ระดับอำ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเชียงราย ร่วมกับโครงการเต็มใจ จัดอบรม เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาด Big Idea
อังคาร 26 กันยายน 2566

               มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โครงการเต็มใจ “รณรงค์สร้างสรรค์ เชื่อมถึงกันด้วยการให้” จัดกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง การบริจาคโลหิตและแนวคิดทางการตลาดโดยวิทยากร อาจารย์ณัฐวรรธน์ ภรนรา เรื่อง แนวคิดทางการตลาด Big Idea และนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และนางสาวภูพิงค์ ปรัชญา นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี 2566
อังคาร 26 กันยายน 2566

                     เนื่องด้วยกองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้งานกิจการนักศึกษาสามารถดำเนินการส่งเอกสารการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้สัสดีจังหวัดในแต่ละจังหวัดตามภูมิลำเนาของนักศึกษาได้ทันกำหนด                      ทั้งนี้กองการศึกษาเชียงราย งานกิจการนักศึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานครบรอบ 25 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง
จันทร์ 25 กันยายน 2566

                     25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐ พชรธนนนท์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1899


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา