โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย
อาทิตย์ 7 มีนาคม 2564

               วันนที่ 7 มีนาคม 2564 ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนยุคใหม่ ลงทุนอย่างไรให้เติบโต” จัดโดยนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และได้รับเกียรติจาก คุณกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ปร... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" ประจำปีการศึกษา 2564สำหรับนักเรียน วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสทุนการศึกษา 5 ปี  (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) 1. เตรียมวิศวกรรม (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมวางพานุ่มน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลวิชาการในงาน
อังคาร 2 มีนาคม 2564

                 วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในการนี้ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมจัด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2564
จันทร์ 1 มีนาคม 2564

                 วันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และบุค... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564
จันทร์ 1 มีนาคม 2564

             วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน >> อ่านต่อ


รองคณบดีคณะวิศวะฯ เข้าหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ 1 มีนาคม 2564

                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมหารือกับ นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาลักสูตร ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการบริษัททัวร์จำลองท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564

                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดโครงการบริษัททัวร์จำลอง ในรายวิชา 05101106 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรายวิชา 05101107 การประสานทัวร์  เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงานจริงจากการจัดตั้งบริษัททัวร์จำลอง ได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการที่ดี การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี ในการนี้ได้รับเก... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการปลูกกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

              วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการหารือการทำความร่วมมือในการปลูกกัญชงและกัญชา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย  โดยมีนายกู้เกียรติ ประภัสระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ณ มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ    ผู้รับผิดชอบโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและคณาจารย์ตัวแทนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์  หลักสูตรการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าร่วมการลงพื้นที่สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช... >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2563
อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563                       ให้ตรวจสอบรายการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ตามเว็บไซด์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.thซึ่งทางหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ประจำปีการศึกษา 2563 แล้ว หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อดำเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1278


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา