โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รับสมทบทุนบริจาคบ้านประชารัฐ
จันทร์ 23 เมษายน 2561

     ด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน ให้มีบ้านพักถาวร โดยอาศัยพลังของทุกภาคส่วน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โดยผ่านบัญชี ชื่อบัญชี โครงการประชารัฐสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน จังหวัดเชียงราย ธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลขบัญชี 982-4-57937-0  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561  >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gatewa
อังคาร 17 เมษายน 2561

                ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยว ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) เพื่อให้บริการผู้ใช้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติและ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่อง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคนิค-รับสมัครครู
อังคาร 17 เมษายน 2561

   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 เมษายน 2561  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคล
อังคาร 17 เมษายน 2561

โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข และลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้  1.ลูกจ้างกระทรวงฯ                           45 อัตรา 2.ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)               71 อัตรา 3.ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)                     3 อัตรา >> อ่านต่อ


ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิญอบรมหลายหลักสูตร
อังคาร 17 เมษายน 2561

  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลเปิดอบรมหลายหลักสูตรระหว่างเดือน พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาโดนการดาวน์โหลกเอกสารด้านล่าง >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พุธ 11 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม 1. หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรม 2.รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการบริหารสัญญา และกระบวนการบริหารพัสดุ ในวันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10  มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ... >> อ่านต่อ


ประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ
อังคาร 10 เมษายน 2561

             ด้วย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ จัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงานและวิจัยอุตสาหกรรม ในพื้นที่ เชียงราย ซึ้งมีผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรวิชา และผู้แทนแต่ละสาขา เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาเชียงราย         >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561

         อาจาย์จิรพัฒน์พงษ์   เสนาบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และอาจาย์อมรรัตน์   ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจะคณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน SCSD : HACKATION 2018 จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคูณทหารลาดกระบัง โดยคว้ารางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน งาน SCSD hackathon  smart city and startup โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมการระดมพลังสมองในรูปแบบใหม่ที่ใช่ความสามารถของทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในกานำนวั... >> อ่านต่อ


ส.ป.ก เปิดอบรมเกษตรกร
พฤหัสบดี 29 มีนาคม 2561

    สำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่  รุ่นที่ 15 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่ดินทำกิน สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ประสงค์จะเปลี่ยนมาทำอาชีพเกษตรกรรม สมัครได้ตั้งวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อสอบใบอนุญาตช่างรังวัด
จันทร์ 26 มีนาคม 2561

      สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบขอใบอนุญาต ช่างรังวัดเอกชน  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561  >>> รายละเอียดเพิ่มเติม   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 417


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา