โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560

           สหประชาชาติได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าทำงานภายใต้โครงการ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์งานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซีย ครั้งที่ 32 (Trade Expo Indonesia 2017)
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซีย ครั้งที่ 32 (Trade Expo Indonesia 2017) ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2560 โดยธีมงานหลัก คือ “ความโดดเด่นของอินโดนีเซีย” ที่เมืองบูมิ เซอร์ปง ดาไม (ICE-BSD) จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึกของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึก ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ภายในวันพุธที่ 19 ก.ค.นี้          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึก ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติต่อไป โดยสามารถส่งข้อมูลม... >> อ่านต่อ


สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2561
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2561 >> อ่านต่อ


สดร. ชวนส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์”
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2560 ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ส่งเสร... >> อ่านต่อโครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
พุธ 19 กรกฎาคม 2560

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดโครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฏาคม... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน   รายละเอียดดังเอกสารแนบหรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.thaigoodteacher.org/ดาวน์โหลดเอกสารแนบ >> อ่านต่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2560
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560

ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ประจำปี 2560 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 289