โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาล วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานเทศกาล วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562                 กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณะนักแสดงที่มีความสามารถทางด้านการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ ประจำปี 2561-2562 >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"
พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560

ประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"                 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9)  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/4GtsvO4FInDXVwn >> อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน
อังคาร 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์โครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน
อังคาร 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน          ด้วย National Pingtung University ไต้หวันให้ทุนแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าร่วมโครงการ Sciene Exploration Camp at NPTU โดยทุนประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและค่าอาหารบางมื้อ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศทาง  มทร.ล้านนา จะเป็นผู้สนับสนุน โดยนักศึกษาที่สามารถสมัครได้ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 500 คะแนนขึ้นไป       ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การจัดงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017
อังคาร 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017             “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation 2017)” จัดขบวนคาราวานเพื่อออกเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งขบวนคาราวานดังกล่าวจะเดินทางไปยัง 12 จังหวัดเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนในแต่ละภูมิภาค โดยจังหวัดเชียงรายจะจัดขึ้... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์
อังคาร 31 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"
จันทร์ 30 ตุลาคม 2560

             สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017” ชิงงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเกียรติยศ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยมีเนื้อหาในคลิป ดังนี้ - ลักษณะนิสัยในการขั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 352


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา