โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาคในโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน      จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน..อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวน..อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรแนิกส์ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site ............................................................. หัวข้อการอบรม...Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบสมบูรณ์  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อาทิตย์ 14 กรกฎาคม 2567

          วันที่  14  กรกฎาคม 2567  รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เพื่อเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเปิดงานอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย 2567
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

     12 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ และ ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการเดินแบบ “สีสันผ้าเชียงราย สู่แฟชั่นผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ยั่งยืน” (Sustainable Fashion Style @Chiangrai) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ซึ่งมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหว... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

               12 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จาก มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งหลังกิจกรรมจะส่งมอบให้กับศูนย์สาธิตกสิกรรมธรรมชาติ โคก หนอง นา (เอื้องล้านนา) มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อนำไปปลูกในพื้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567
พุธ 10 กรกฎาคม 2567

           10 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในกิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจาก พระครูพิศิษฏ์สันติคุณ เจ้า... >> อ่านต่อ


สวพ.มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเครือข่ายก่อตั้งและมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบการกำกับดูแล และขับเคลื่อนการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน กฏ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และขับเคลื่อนการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้าน กฏ ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจและบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

         วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยเริ่มจัดขบวน ณ อาคารวิทยบริการฯ  นำโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสาขาเดินขบวนขึ้นบนลานธรรมพระเจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 2093


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา