โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในวันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดองค์กฐินเพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาสเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนการจัดไป 6 เขตพื้นที่ ซึ่งในปีนี้ดำเนินการโดย มทร.ล้านนา น่าน           จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในการก่อสร้างวัตถุถาวรใช้... >> อ่านต่อ


เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

        วันที่ 12 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงรายเป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานบริหาร  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเขิญผู้สนใจ เข้าร่วม Zoom webinar “Food Packaging” การยืดอายุอาหารด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "Lanna sharing ถ่ายทอดความรู้ " ในหัวข้อ “Food Packaging” การยืดอายุอาหารด้วยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (thumbtack) บรรจุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

     วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย ผู้อำนวยการกอง รองคณะบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถาณการณ์ COVID-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและนักศึกษาเกิดความพร้อมในการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
จันทร์ 11 ตุลาคม 2564

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564 หน่วยวัฒนธรรมศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย พร้อมด้วย รองคณะบดี ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้างาน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม กับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการที่เกี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงแสน
ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564

         วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และคณะ เข้าร่วมเสวนาประชุมหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่่อมโยงเชียงแสน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงานเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างยั่งยืนได้บรรจุโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย เชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน โดยมีกิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒน... >> อ่านต่อ


เมล็ดพันธุ์ผักสวนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน เฟส 2
พุธ 6 ตุลาคม 2564

          กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากกระแสตอบรับที่มีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรม เฟสแรกเป็นจำนวนมาก มทร.ล้านนา เปิด "โครงการ เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ราชมงคลล้านนา เพื่อประชาชน ช่วงโควิด เฟส 2" ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา และสโมสรนักศึกษา  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนการจัดทำบรรจุภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวคุณภาพดี จากศูนย์พันธุกรรมพืช ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จังหวัดลำ... >> อ่านต่อ


สภา มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา
อังคาร 5 ตุลาคม 2564

       ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ.380/2561 เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้อ 5 แต่งตั้ง รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2561 บัดนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลาลออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1466


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา