โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการพัฒนาภูมิปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าวิสาหกิจชุมชนรวีวรรณกล้วยกรอบ
พุธ 15 สิงหาคม 2561

           วันที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงาย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ อาจารย์กุลพรภัสร์  ภราดรภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อาจารย์นิวัฒน์ชัย  ใจคำ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และอาจารย์จำเริญ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย นำเสนอโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง... >> อ่านต่อ


พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
เสาร์ 11 สิงหาคม 2561

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา เชียงราย จัดให้พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา  2560 ในระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต พร้อมด้วยนายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนนา เชียงราย ได้กล่าวต้อนรับบัณฑิต ในการนี้คณะผู้บริหาร คณาจาย์และบัณฑิตร่วมกันถ่ายภาพหมู่  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารอำ... >> อ่านต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
จันทร์ 6 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร 1.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  2.แบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3. >> อ่านต่อ


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ร่วมกับ (สวทช.) ภาคเหนือและ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากกระบวนการคิดแบบสะเต็ม
ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561

                 วันนี้ (3 สิงหาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบบ STEM Education ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยเป็นความร่วมมือในการทำงานระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มทร.ล้านนา เชียงราย และทีมสะเต็มร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย มอบสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พุธ 1 สิงหาคม 2561

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อาจารย์สุจิตรา  จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าทำกิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบ STEM Education ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ในระหว่างวันที่ 31กรกฎาคม  - 1  สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยได้นำเอาความรู้การจัดทำการเรียนการสอนแบ... >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI 2018
จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561

    มทร.ล้านนา เชียงราย (คณะวิศวกรรมศาตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์) ร่วมกับ ECTI Association หรือ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้ชื่องาน  ECTI-CON 2018, July 18 – 21, Chiang Rai, Thailand เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในหมวดหมู่ ดังนี้  1.Electrical Engineering/Electronics 2. Computer  3.Telecommunications 4.Info... >> อ่านต่อโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ประธาน   :   ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร กรรมการ :    รศ. ดร.ลิลลี่      กาวีต๊ะ กรรมการ  :   รศ. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ เลขานุการ :  นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง    โดยมีการสอบ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Pace University, USA
จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

                         ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Group Discussion กับวิทยากร Professor Eric H Kesster, Ph.D  จาก Lubin Shool of Business, Pace University, USAในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.61 ณ ห้องนวัตกรรมการ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 467


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา