โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562
พุธ 9 ตุลาคม 2562

            วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ดร.อนนท์  นำอิน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่ 09/2562 ณ ห้องประชุม สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

              วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนรับมอบหีบและบัตรเลือกตั้ง จากกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากคณาจารย์และข้าราชการประจำ ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) ให้กับวัดห้วยทรายขาว เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562

              วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันถวายต้นสลากภัต(สลากโชค) จำนวน 1 ต้น เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องในงานประเพณีตานก๋วยสลาก และเพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวเหนือ ให้คงอยู่ต่อไป >> อ่านต่อ


นศ.สาขาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
พฤหัสบดี 3 ตุลาคม 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เตรียมตัวอย่างไรให้ได้เป็น TA และ CPA : เส้นทางอาชีพเด็กบัญชี สู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) โดยได้รับเกียรติจากนายจิรศักดิ์   สหสิทธิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และคำแนะนำ พร้อมตอบข้อสักถาม ของนักศึกษาการบัญชี ณ ห้... >> อ่านต่อ


นศ.การบัญชี มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน
จันทร์ 30 กันยายน 2562

             วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในวัยทำงาน" โดย Edutainer คนแรกของประเทศไทย คุณสุดปฐพี เวียงสี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่วัยทำงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตได้ รวมถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต ณ ห้อง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ ASIAN WEEK 2019
จันทร์ 30 กันยายน 2562

                วันนี้ (30 กันยายน 2562)  เวลา 13.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานประชุมและเปิดโครงการ “ASIAN WEEK 2019”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ เป็นประธานในการจัดงาน และอาจารย์วิชัย  วิทยฐานกรณ์ ร่วมแถลงข่าวในการจัดงาน ณ โรงแรมเฮอร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์พื้นเมืองชาดกเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา สัปดาห์ที่ 10
ศุกร์ 27 กันยายน 2562

                วันนี้ (27 กันยายน 2562) เวลา 07.00 น. ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์พื้นเมืองชาดก โดยมี นายธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรม ซึ่งมีงานกิจการนักศึกษา นำโดยนายสุระพงษ์  โด่งดัง หัวหน้างานกิจการนักศึกษา เป็นเจ้าภาพถวายพระธรรมเทศนาชาด... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือธนาคารกรุงไทย เปิดบริการการเงิน Krungthai Digital Platform เดินหน้าโครงการ RMUTL Smart University 4.0
พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ร่วมกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ ณ ห้องกาสะลอง มทร.ล้านนา วันพุธที่ 25 กันยายน 2562           รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีมุฑิตาจิต เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
พุธ 25 กันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานกล่าวสุนทรวาทีรำลึก เชิดชูเกียรติแสดงมุทิตาจิต และมอบเข็มราชมงคลทองคำสรรเสริญและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 24 ท่าน  และรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวแสดงมุฑิตาจิตเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นอธิการบดี กล่าวสุนสุนทรวาทีแสดงความรู้สึกและแสดงคว... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา
พุธ 25 กันยายน 2562

            วันที่ 25 กันยายน 2562 อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการ มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 966


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา