โลโก้เว็บไซต์ ยุทธนา  ปัญญาวงค์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : ยุทธนา ปัญญาวงค์

เลื่อนการประกาศผลสอบโควตา
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ตามกำหนดการประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560จากเดิมวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559     บัดนี้หมดเขตรับสมัคร และคณะกรรมการได้พิจรณาคุณสมบัติของผู้เข้าสมัครแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้าย  โดยมีกำหนดการดังนี้  วัน... >> อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (เขตพื้นที่ เชียงราย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
พฤหัสบดี 8 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา (สอบเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐------------------------------------------------------------         ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา*เชียงราย*ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ดำเนินกา... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอาคารเรียนรวมและห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์
พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนรวม และห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ >>> TOR อาคารเรียนรวม>>> ร่างเอกสารประกวดราคา>>> ราคากลางอาคารเรียนรวม    ... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว>>>รายละเอียดประกาศผลการคัดเลือก >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 2 อัตรากำหนดการสอบวันที่ 25 ตุลาคม 2559 (ประกาศ)>>>เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย รับสมัครอาจารย์และเจ้าหน้าที่
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

     มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงล้านนา เชียงราย ประกาศรับสมัคร1.อาจารย์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ              วุฒิการศึกษาปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ 2.เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป                 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดการรับสมัคร ตามลิงค์ด้านล่าง และยื่น... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าโรงอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าโรงอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม
จันทร์ 3 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 122


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา