โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

ขอเชิญชวนส่งงานเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โดยเปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่  31 กรกฏาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.parliament.go.th/innovation ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทร. 0 2244 2515 - 6  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2563 โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดทำร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา ให้มีความรู้ และทักษะฝีมือ ทางด้านสาขาช่างไฟฟ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ครั้งที่ 1/2563
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และพื้นที่บริเวณดดยรอบจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563
อังคาร 30 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารยธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนารายณ์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (29 มิถุนายน 2563)  ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร  และอาจารย์เอกวัฒน์   ญาณะวงษา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหทัยกก (KOK HEART Project) และร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน จำนวนกว่า 350 แห่ง  โดยมีนายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการหทัยกก (KOK HEART PROJECT) สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชกรจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามนโยบาลของรัฐ
จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป  เพื่อทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ  พชรธนนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และนางวรินยา  ดวงแก้ว เจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (26 มิถุนายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีคุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รวมทั้งรองคณบดี 3 คณะ กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีหัวหน้างานวิชาการและงานทะเบียน งานวิทยบริการและเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการวางแผนแม่บท ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการจัดการจราจรที่เหมาะสมในพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ของภาครัฐและเอกชนในอำเภอเชียงของ
พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการวางแผนแม่บท ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาการจัดการจราจรที่เหมาะสมในพื้นที่ศูนย์โลจิสติกส์ของภาครัฐและเอกชนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมยูโทเปีย โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 1168


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา