โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

งานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานแนะแนว ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 150 คน มีเด็กสนใจและยื่นใบสมัคร 14 คน และเข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึก ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดคลิกที่นี่ >> อ่านต่อขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ ประจำจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก ให้แก่เด็ฏพิการในจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 >> อ่านต่อ


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครผู้ต้องการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนรัฐบาล ประจำปี 2563
พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดรับสมัครผู้ต้องการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนรัฐบาล ประจำปี 2563  ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดทุนคลิกที่นี่ >> อ่านต่องานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย  มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 60 คน และเข้าพบอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ. ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


งานแนะแนว ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในจังหวัดแพร่
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 ทีมงานแนะแนว งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 100 คน และเข้าเยี่ยมอาจารย์แนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนสองพิทยาคม และ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา จ.แพร่ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้
ศุกร์ 8 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผล ไม้ดอก และไม้ยืนต้น บริเวณรอบ ๆ อาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเชียว และยังเป็นการสร้างมั่นคงทางอาหารให้กับ อาจารย์ นักศึกษา อีกด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 940


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา