โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

นักศึกษา มทร.ล้านนาเชียงราย คว้ารางวัลรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย น.ส.วรัชยา ทิพประเสริฐ และนายภานุพงค์ วงศ์ทา ที่ได้รับรางวัลชมเชย และรับเงินรางวัล 15,000 บาท  จากการเข้าร่วมแข่งขันประยุกต์ใช้ชอฟต์แวร์ ERP สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี2562 จัดโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยดิจิทัล เมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน 2562 ณ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจาร... >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย                 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะให้เช่าสถานที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย  เพื่อจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานปัจฉิมนิเทศ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เช่าพื้นที่ได้ที่... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2563 ณ โครงการป่าไม้ในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้(19 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์   ทิพย์จร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงาน “สภากาแฟ” ครั้งที่ 2/2563 ณ โครงการป่าไม้ในเมือง สวนรุกขชาติโป่งสลี ตำบลโป่งสลี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข่าว:นางสาวก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา
พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off โครงการดอยงามร้อยเปอร์เซ็น:ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีภาคีเครือข่ายเข้า... >> อ่านต่อ


ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวศึกษาต่อ ณ รร.บ้านโป่งแดง และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) ทีมงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เข้าแนะแนวโครงการศึกษาต่อของกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ณ โรงเรียนบ้านโป่งแดง และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคุณครูและนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนของโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน หรือทางครอบครัวที่ต้องการศึกษาต่อแต่ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพ... >> อ่านต่อ


บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด มอบเงินสมทบเข้าโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563
อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                      วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2563) คุณชำนาญ  ประติมากรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด มอบเงินสมทบเข้าโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคุณรัญยชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย รับมอบ สำหรับกิจกรรมการโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 นี้ จะจั... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (17กุมภาพันธ์ 2563) ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายภานุพงษ์  ราชคมน์ และนายวีรวุฒิ  ทุนใจ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เพื่อรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันตำบลทรายขาว >> อ่านต่อ


ขอเชิญเที่ยวงานไทยเที่ยวไทย ไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี ตลอดเดือนมีนาคม
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               ด้วยสวนนงนุชพัทยา จัดทำโครงการไทยเที่ยวไทย “ไปเที่ยวสวนนงนุชฟรี 1 เดือน” โดยมีนโยบายที่ต้องการให้ประชนที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เข้าชมสวนนงนุชฟรี เป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งครั้งนี้จะเชิญประชาชนจังหวัดสุโขทัย เข้าชมสวนนงนุชฟรี ตั้งแต่ 1 – 31 มีนาคม 2563 ได้มาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ แผนกภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม Valentine’s day  ให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ภายในงานพบกับกิจกรรมการร่วมร้องเพลง การเต้น cover dance และการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรม Valentine’s day นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมออกบูธในงานชุมชนวิถีไทย มุ่งไปมาตรฐานสากล OPEN HOUSE พานพิเศษวิทยาคม
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยสาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมออกบูธนำเสนอผลงานนักศึกษา และแนะแนวการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ในงานชุมชนวิถีไทย มุ่งไปมาตรฐานสากล OPEN HOUSE พานพิเศษวิทยาคม ซึ่งได้การตอบรับจากนักศึกษาจากหลายๆสถาบันเป็นอย่างดี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1053


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา