โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา


อบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ
จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : บธ.2102
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาบุคลากร >> อ่านต่อ


จำหน่ายชุดนักศึกษาและถ่ายรูปนักศึกษาใหม่
อังคาร 16 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ร้านค้าสหการ เชียงราย
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ เชียงราย >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิก >> อ่านต่อ


เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ 2560
พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนและวัดผลกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกคน มารายงานตัวและลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนวิชาปรับพื้นฐานในวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 08.30 น. >> อ่านต่อ


อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออนุญาตใบขับรถ
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ >> อ่านต่อ


ร้านค้าสกหารจำหน่ายชุดนักศึกษา
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : ใต้ถุนอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ร้านค้าสหการ)
ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทรับตรง (รอบ 3)
จันทร์ 24 เมษายน 2560

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ : งานทะเบียนดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ประเภทรับตรง-รอบ-3 >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 24 เมษายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมกาสะลอง
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


ประเพณีปี๋ใหม่เมือง มทร.ล้านนา ชร.
อังคาร 4 เมษายน 2560

สถานที่ : มทร.ล้านนา ชร.
ผู้รับผิดชอบ : กิจการนักศึกษา >> อ่านต่อ


Count Activity : 151 - 160 ทั้งหมด 192

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา