โลโก้เว็บไซต์ ทุกวันพุธ ลงกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ: เต้นแอโรบิค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษาคม 2562 เวลา 16:00-17:00น. ณ โรงอาหารเก่า มทร.ล้านนา ชร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทุกวันพุธ ลงกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ: เต้นแอโรบิค ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษาคม 2562 เวลา 16:00-17:00น. ณ โรงอาหารเก่า มทร.ล้านนา ชร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา