โลโก้เว็บไซต์ 7:00 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักบริหาร มทร.ล้านา ชร. ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

7:00 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักบริหาร มทร.ล้านา ชร. ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา