โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิชาการนานาชาติ RMUTLCON | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมวิชาการนานาชาติ RMUTLCON

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 24 มิถุนายน 2562 - 26 มิถุนายน 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานวิจัยและบริการวิชาการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา