โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เข้าตรวจสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เข้าตรวจสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยรับตรวจ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา