โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ใครที่ต้องการการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ผ่านรายการสมรภูมิไอเดีย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ใครที่ต้องการการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ผ่านรายการสมรภูมิไอเดีย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา