โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัล จาการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัล จาการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 703 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ สามารถคว้า 2 รางวัล อันได้แก่

รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดย นางสาวสุพนิตตา ยะทา หลักสูตรการจัดการธุรกิจ  
รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดย นางสาวปิยสิริ ภิราษร หลักสูตรการตลาด

ซึ่งมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อาจารย์กรปภา จันทาพูน อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต และอาจารย์ ดร.วรีวรรณ เจริญรูป โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ลักษณะการแข่งขันนั้นในแต่ละทีมจะเป็นการรวมทีมของนักศึกษาทั้ง 9 มทร.เพื่อสร้างความสัมพันธภาพและมิตรภาพระหว่างราชมงคล 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา