โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย

ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 1/2561

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าว ให้มารายงานตัวที่ห้องพยาบาล พร้อมเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา 2 แผ่นสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย 2แผ่น (สาขาที่อยู่ในเชียงราย) และดาวน์โหลด์เอกสารเพื่อกรอกข้อมูลในการรับเงินทุนส่งให้หน่วยสวัสดิการ (ห้องพยาบาล)

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น

ติดต่อนางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

Tel. 053-723979 ต่อ 1124

Tel. 085-6269660

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารบุคคลภายนอก

2. ใบสำคัญรับเงิน

3. รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา