โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการทดสอบความรู้วันแรก ของการทดสอบความรู้ V-NET | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการทดสอบความรู้วันแรก ของการทดสอบความรู้ V-NET

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นศูนย์สอบ V-NET ใขเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา โดยในวันนี้ (26 มกราคม 2562) เป็นการทดสอบความรู้วันแรก โดยมีคณะกรรมการในส่วนต่างมาเตรียมและรับข้อสอบเพื่อไปยังสนามสอบแต่และหน่วย โดยการทดสอบความรู้จะมี 2 วัน คือในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 เชิญรับชมภาพบรรยาการศในช่วงเช้าคะ

>>>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา