โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (22มกราคม2562) เวลา 9.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรให้การต้อนรับ สถานศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเข้ารวม 11 สถานศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา