โลโก้เว็บไซต์ วันครบรอบ 14 ปี มทร.ล้านนา อาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงรายรับรางวัลเพชรราชมงคล ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันครบรอบ 14 ปี มทร.ล้านนา อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงรายรับรางวัลเพชรราชมงคล ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 587 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้(18 มกราคม 2562)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 14 ปี  โดยในช่วงเช้ามืดจัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลครูบาเจ้าศรีวิชัย (บริเวณลานพ่อปู่) พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 15 รูป พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีบุคลากรได้รับรางวัล อันได้แก่  1.อาจารย์ณฐมน   ทรัพย์บุญโต ได้รับรางวัลเพชรราชมงคลประเภทอาจารย์ด้านกิจกรรม และ 2. อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทอาจารย์ด้านผู้สอนทฤษฎี   ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้คะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา